Badkamer of sanitair gevonden?
 
  1.  Selecteer de advertentie.
  2.  Kies "meer weten over deze
       advertentie".
  3.  Vul het formulier in en kies een
       contactvorm. 
       Stel hier ook uw vragen.
    
     Druk op verzenden.

Controleer nu uw e-mail.

Kranenwebsite
Powered by Admium
Disclaimer

DISCLAIMER VAN SHOWMODELUITVERKOOP.NL

Showmodeluitverkoop.nl besteedt continu de grootst mogelijke zorg aan de site showmodeluitverkoop.nl.(verder genoemd "SMU")
Desondanks is het mogelijk dat informatie, producten en voorkomende diensten (verder genoemd "de informatie")op de site niet geheel volledig of onjuist is.

De informatie op SMU wordt met regelmaat aangevuld en/of gewijzigd en kunnen te allen tijde met directe ingang en zonder kennisgeving vooraf worden doorgevoerd.

Bezoekers van SMU mogen geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of deze op welke wijze dan ook verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van showmodeluitverkoop.nl.
Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en/of delen daarvan door de publicatie op een electronisch (computer-)netwerk.

Showmodeluitverkoop stelt zich niet garant voor het feit dat de op SMU voorkomende informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd en/of opgevraagd. Alle informatie wordt aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en of haar geschiktheid voor een bepaald doel of anderzins.

Showmodeluitverkoop.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van SMU en of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om SMU of de informatie te kunnen raadplegen. Daarnaast is SMU niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van gebruik van de informatie die d.m.v. SMU verkregen is.